Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW  UKS ,,ALFA” WILKOWICE

Uczniowski Klub Sportowy ,,ALFA” Wilkowice w trosce o poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych, w tym wizerunku, chciałby poinformować wszystkich członków oraz ich rodziców i opiekunów prawnych o swojej polityce prywatności.
Zależy nam na tym, aby wszystkie osoby, których dane są przetwarzane, miały pełny dostęp do informacji na temat sposobu pozyskiwania, celów przetwarzania oraz usuwania ich danych osobowych przez nasz klub. Pragniemy również poinformować wszystkich członków UKS ,,ALFA” Wilkowice o przysługujących im prawach związanych z ochroną ich danych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych członków Klubu jest UKS ,,ALFA” Wilkowice
adres: ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice,
e-mail: info@uksalfa.pl

Informacja o danych osobowych, które pozyskuje i przetwarza Klub:

Podczas składania deklaracji członkowskiej UKS ,,ALFA” Wilkowice prosi Państwa o podanie:

 • imienia i nazwiska osoby, która chce zostać członkiem Klubu
 • daty urodzenia
 • numeru PESEL
 • danych adresowych
 • dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych (jeżeli członkostwo dotyczy dziecka)

W czasie trwania członkostwa w Klubie przetwarzane są:

 • dane wymagane do zgłoszenia zawodnika do zawodów: imię, nazwisko, rocznik, stopień szkoleniowy;
 • zdjęcia i filmy z treningów, obozów i zawodów;
 • wyniki zawodów oraz listy startowe;
 • dane wymagane do uzyskania licencji zawodniczej;
 • dane dotyczące opłacania składek;
 • korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna z członkami Klubu lub ich rodzicami (opiekunami prawnymi)

Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w Klubie:

 • informacja o braku przeciwwskazań do uprawiania akrobatyki sportowej oraz skoków na trampolinie
  Informacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć oraz uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez UKS ,,ALFA” Wilkowice.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe członków Klubu.

 • ewidencja deklaracji członkowskich;
 • ewidencja składek członkowskich;
 • lista danych kontaktowych członków Klubu lub ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • prowadzenie protokołów w celu rejestracji w PZGimnastycznym;
 • rejestracja licencji zawodniczych i trenerskich w PZGimnastycznym;
 • wyszczególnienie wyników zawodników we wnioskach o dotacje;
 • zgłoszenie członków Klubu do nagrody, stypendium;
 • publikacja wyników zawodów sportowych na stronie internetowej Klubu i w mediach społecznościowych i portalach informacyjnych;
 • promocja Klubu i imprez sportowych organizowanych przez UKS ,,ALFA” Wilkowice na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
 • zgłaszanie członków Klubu do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez UKS ,,ALFA” Wilkowice;
 • zgłaszanie członków Klubu UKS ,,ALFA” Wilkowice do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez PZG lub inne Kluby Sportowe;

Dane osobowe członków Klubu będą przechowywane przez 5 lat po ustaniu członkostwa w Klubie, po czym zostaną usunięte, zgodnie z wprowadzoną procedurą.

Dane osobowe, które UKS ,,ALFA” Wilkowice przetwarza w celu realizacji umowy lub wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze są niezbędne i bez ich podania członkostwo w Klubie jest niemożliwe.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.

Zgodę można wycofać w siedzibie UKS ,,ALFA” Wilkowice. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

Jednocześnie zapewniamy, że UKS ,,ALFA” Wilkowice dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione.

Podmioty, którym Klub przekazuje dane osobowe swoich członków.
Odbiorcami danych osobowych członków klubu mogą być:

 • Śląska Federacja Sportu;
 • Polski Związek Gimnastyczny;
 • Urząd Gminy Wilkowice;
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej;
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Kluby Sportowe (np. organizujące zawody);
 • Firma Caver Sp.z o.o. realizująca usługi księgowe.

UKS ,,ALFA” Wilkowice nie powierza przetwarzania danych do państw trzecich (poza obszar UE).

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych;
 • prawo do dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadkach przewidzianych prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UKS ,,ALFA” Wilkowice nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W celu skorzystania z przysługujących im praw, osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.

Dane kontaktowe
Uczniowski Klub Sportowy ,,ALFA” Wilkowice
Adres: ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice.
E-mail: info@uksalfa.pl

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom np. w związku ze zmianą celów przetwarzania, nowymi kategoriami danych przetwarzanymi przez Klub lub zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych.
O wszystkich zmianach związanych z przetwarzanie danych osobowych członkowie Klubu i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni będą niezwłocznie informowani.

Maj 2018 r.